Maatschappelijke Uitvaarten Amersfoort – aandacht van de pers

Het project Maatschappelijke Uitvaarten Amersfoort heeft recent de aandacht getrokken van de KRO-NCRV. In hun serie Laten we wat meer naar elkaar omkijken hebben Beitske, Carlijn en René interviews en opnamen gemaakt met Bram van de Zijden (spreker bij uitvaarten) en Hans Meijerink (uitvaartondernemer). Vooral onze motivatie om ons in te zetten voor de uitvaarten in opdracht van de gemeente Amersfoort was het onderwerp. Kijk naar de korte documentaire Een waardig afscheid voor iedereen.

Gemeentelijke Uitvaarten

Zo’n tien tot twintig keer per jaar overlijdt er in de gemeente Amersfoort iemand die geen familie heeft of van wie de familie helemaal geen geld heeft om de begrafenis of crematie te verzorgen. In zo’n geval moet volgens de wet de gemeente de uitvaart laten verzorgen. De gemeente Amersfoort besteedt die uitvaarten uit aan Meijerink Uitvaartzorg. De gemeente betaalt alleen het graf of de crematie, de kisten het bewaren en vervoeren van de overledene.

Maatschappelijke Uitvaarten

Maar een uitvaart zonder bezoekers, zonder plechtigheid en zonder condoleance met koffie, doet vaak geen recht aan het respect dat ieder mens ook na overlijden verdient. En familie en vrienden hebben een zekere vorm van plechtigheid bij het afscheid nodig om hun verdriet te verzachten. Zeker als iemand kennelijk niet in (financieel) optimale omstandigheden verkeerde. Daarom doet Meijerink Uitvaartzorg, bovenop het door de gemeente betaalde deel, meer aan een gemeentelijke uitvaart. Vrijwillig en onbetaald. Dat is het project Maatschappelijke Uitvaarten Amersfoort.

Medewerkers en deelnemers

Daarbij worden we bijgestaan door enkele vrijwilligers en sponsoren. Regelmatig helpen Bram van der Zijden en Bea van de Hoef ons door de inhoud van de afscheidsplechtigheid voor hun rekening te nemen. Andere vaste deelnemers zijn bloemkunstenaar Wolter Strijker, gereformeerde kerk de Kandelaar en Après la Vie, een bureau voor hulp bij het levenseinde. Een deel van de kosten van de sprekers wordt betaald door bijdragen van onder andere de Protestantse Kerk Nederland.

Vrijwilligers gevraagd

Wil je ook meewerken aan het project? Hou onze Facebookpagina in de gaten. Daar wordt geregeld gevraagd om vrijwillige medewerkers aan de uitvaarten.

De ecologische verantwoorde designkist Onora

De ecologisch volkomen verantwoorde designkisten van Onora nu verkrijgbaar bij Meijerink Uitvaartzorg.

Veelzijdig design

De uitvaartkist is ontworpen voor diegenen die bewuste keuzes tijdens het leven maken of hebben gemaakt; ook over de manier waarop zij afscheid willen nemen. Onora is gecreëerd voor die persoon waar duurzaamheid een levensinstelling is. De ecologisch verantwoorde uitvaartkist is stijlvol en modern vormgegeven met vloeiende lijnen en afgeronde hoeken. Aan de onderzijde bevindt zich een draagrand, de traditionele handgreep is hierdoor niet meer nodig.

Duurzame biomassa

De ecologisch verantwoorde uitvaartkist wordt geproduceerd uit 100% organisch materialen en heeft 45% minder gewicht dan de gemiddelde uitvaartkist. Onora gebruikt minder maar ook echt duurzame materialen. De kist is volledig biodegradeerbaar en wordt zonder schade gecomposteerd in de grond. De Onora kist wordt uit 1 materiaal geproduceerd, inclusief sluiting en draagrand. De kist is ook geschikt voor cremeren waarbij er tot 75% minder toxidegassen vrij komen tijdens verbranding.

Vriendelijke prijs

Door het gekozen productieproces van de ecologische uitvaartkist van Onora, worden de kisten in één keer gevormd en is er geen assemblage nodig. Met dit proces wordt 45% minder materiaal gebruikt dan bij de productie van huidige uitvaartkisten. Dit zorgt er voor dat de totale productieprijs van deze ecologisch verantwoorde uitvaartkist tot een minimum gereduceerd wordt. Zo is de uitvaartkist van Onora zelfs goedkoper dan andere designuitvaartkisten.

Kijk voor meer info op www.onora.eu en kijk het promotiefilmpje op Youtube.

Nieuw in Amersfoort: Rolls Royce rouwauto

Een echte Rolls Royce, iets voor uw uitvaart? Vanaf kunnen wij voor elke begrafenis of crematie in Amersfoort een prachtige, stijlvolle Rolls als rouwauto (lijkwagen) aanbieden.

De keuze was al groot. Een moderne, ingetogen, zwarte Mercedes, een eenvoudige grijze (bijna oldtimer) Buick, allerlei rouwauto’s in zo’n beetje alle denkbare kleuren, een ouderwetse lijkkoets, een fiets, een platte boerenkar en zelfs een rouwkoe behoren tot de mogelijkheden. Meijerink Uitvaartzorg heeft geen vaste afspraken met leveranciers, dus we kunnen werkelijk alles voor u  inhuren. Nu dus ook een Rolls Royce, op basis van het model Silver Spirit. Het is geen oldtimer, maar een Rolls is per definitie klassiek natuurlijk. En dat voor de prijs van een witte Mercedes, dus alleszins redelijk.

Onze eigen Buick Roadmaster uit 1996 is een goede keuze als u een nette rouwauto wilt voor een niet te hoge prijs. En wist u dat er helemaal geen regels zijn voor het vervoermiddel voor een overledene? U mag uw geliefde ook met uw eigen auto, camper of welke vervoermiddel dan ook naar begraafplaats of crematorium brengen. Misschien helemaal niet om de kosten, maar om het idee. Wij werken daar graag aan mee.

Meer weten? Neemt u gerust contact met ons op. 033 – 475 00 45 of welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl.

 

Meijerink Uitvaartzorg 4 jaar!

Vier jaar geleden op 16 april 2012, startte Meijerink Uitvaartzorg met een receptie in Grand Café Hemels. Het was een sprong in het diepe. Een sprong met vertrouwen weliswaar, maar toch was het een waagstuk. Geen ervaring in de branche, geen naam in de uitvaartwereld, geen idee hoe het starten van een eigen bedrijf uit zou pakken.

Het eerste jaar was spannend. Het duurde een maanden voordat voor het eerst de telefoon ging. En toe ging ie ook direct een paar keer achter elkaar. Ontzettend mooi contact met de opdrachtgevers, families in verdriet en verwarring. De nodige spanning bij het regelen van de uitvaarten en flinke zenuwen bij het uitvoeren ervan. Maar het lukte, het lukte zelfs heel goed. Mooie, persoonlijke en waardige uitvaarten, tevreden opdrachtgevers.

Het is bijna niet te geloven hoe snel het daarna is gegaan. Meer dan 170 uitvaarten hebben we inmiddels begeleid. De creativiteit is bijna onuitputtelijk gebleken. Heel veel steun en medewerking van andere werkers in de branche, van kennissen, kinderen en vrienden die zich met veel toewijding inzetten om het werk mogelijk te maken. Prachtig werk hebben we kunnen doen voor mensen in onze maatschappij die extra steun nodig hebben, ook als ze dat niet kunnen betalen.

Het bedrijf staat als een huis en begint een gevestigde naam in de uitvaartwereld te krijgen. Cliënten van het eerste uur weten ons weer te vinden als ze, verdrietig genoeg, weer geconfronteerd met overlijden. Anderen worden door eerdere cliënten of door bezoekers van een uitvaart naar ons verwezen als ze onze diensten nodig hebben. Veel ideeën voor de toekomst, concrete plannen voor verdere uitbreiding van de dienstverlening.

Als je na vier jaar terugkijkt kun je eigenlijk alleen maar verwonderd zijn. En dankbaar natuurlijk. Blij dat het allemaal zo goed gegaan is. Blij met de kracht en de creativiteit om een onderneming op te bouwen. En dat geeft vertrouwen in de toekomst. We gaan door! Door met doen waar we goed in zijn gebleken: mensen helpen in een situatie waarin ze die hulp heel hard nodig hebben. Steunen in verdriet en verwarring. Het organiseren van een passend en waardig afscheid na overlijden. Óp naar het volgende jubileum!

De uitvaart van Gonnie

Gonnie was 67 jaar. Ze had wel een dochter, maar de relatie daarmee was al lang geleden zo ernstig verstoord, dat er geen enkel contact meer was. Later was Gonnie ook getrouwd geweest. Maar haar man was niet goed voor haar geweest en na een aantal jaren was ze bij hem vandaan gevlucht. Zijn kinderen, waar ze als liefhebbende stiefmoeder jaren voor had gezorgd, onderhielden stiekem nog wel contact met haar, maar dat was zeer ongeregeld.

Verder was Gonnie vooral alleen. Alleen met haar buurvrouw in het seniorencomplex waar ze woonde, had ze echt contact van hart tot hart. Verder was ze vooral teleurgesteld in het leven, in de mensen. Maar de oppervlakkige waarnemer zag dat niet. Die zag een altijd gezellige mede-flatbewoner, die alle ellende en teleurstelling achter een gulle lach verborg. Ook al liet haar gezondheid veel te wensen over, waardoor ze het gebouw niet meer uit kwam.

Waardoor het precies gekomen is niet bekend. Heeft ze haar medicijnen niet genomen? Heeft ze zich teveel ingespannen? Was er zelfs opzet in het spel, heeft ze expres niet goed voor zichzelf gezorgd? Feit is dat haar hart het plotseling begeven heeft. Ze werd door haar buurvrouw gevonden, nadat ze vermoedelijk enkele uren dood was.

Toen was er een probleem. Niemand kon of wilde de opdracht voor haar uitvaart geven. Directe familie was er niet, de buurvrouw voelde zich daarvoor niet dichtbij genoeg staan en bovendien was er grote onzekerheid over haar financiële situatie. Zo kwam de zaak bij de gemeente te liggen. En via de gemeente bij mij.
Samen met de ambtenaar heb ik in haar huis nog gezocht naar verzekeringspapieren en we waren blij toen we inderdaad iets vonden. Maar bij navraag bleek die verzekering geroyeerd te zijn want de premie was niet betaald. Een dood spoor dus. De gemeente gaf dus opdracht voor de, zeer eenvoudige, uitvaart. Meer geld dan voor alleen een kist, het vervoer en het goedkoopste graf is er dan niet. En dat vond ik toch echt onwaardig voor Gonnie. Ook zij was een schepsel van God en alleen al daarom verdiende ze een waardige uitvaart.

Dus ben ik op bezoek gegaan bij de buurvrouw en heb wat informatie over Gonnie gekregen. Ik heb contact gezocht met de huismeester van de flat, die me ook in contact bracht met de voorzitter van de huurdersvereniging. Ik schakelde een ritueelbegeleider in die in dit soort situaties haar diensten pro Deo aanbiedt en ik kende iemand die prachtig fluit kan spelen. Er was geen budget voor rouwkaarten, maar met een eenvoudig, maar stijlvol A-4tje dat per e-mail verstuurd werd, konden we toch haar stiefkinderen en alle bekenden in de flat uitnodigen voor de uitvaart. De flat stelde de recreatiezaal ter beschikking en de huurdersvereniging de koffie.
De ritueelbegeleider hield een prachtig toespraak met een eenvoudig ritueel. De Bijbeltekst die ik in Gonnies huis aan de muur had zien hangen en die belangrijk voor haar was, was een mooi uitgangspunt. Naar het fluitspel werd werkelijk ademloos geluisterd en na de plechtigheid deed de hele flat haar uitgeleide met een erehaag buiten het gebouw. Het was een indrukwekkende, warme en stijlvolle uitvaart. De medewerking van de flat en alle vrijwilligers was hartverwarmend.
Een mooie uitvaart hoeft niet veel geld te kosten.

Deze uitvaart werd uitgevoerd in het kader van het project Maatschappelijke Uitvaarten. Meer informatie over dit project vindt u hier.

Hans Meijerink

Wilt u meer weten over dit onderwerp,
neemt u dan gerust contact op.