Meijerink Uitvaartzorg voert de gemeentelijke uitvaarten uit

Zo’n tien tot twintig keer per jaar overlijdt er in de gemeente Amersfoort iemand die geen familie heeft of van wie de familie helemaal geen geld heeft om de begrafenis of crematie te verzorgen. In zo’n geval moet volgens de wet de burgemeester de uitvaart laten verzorgen. Hij doet dat niet zelf, maar laat dat over aan enkele van zijn ambtenaren.

Die schakelen daar op hun beurt een uitvaartondernemer bij in, want het is hun vak niet. Meijerink Uitvaartzorg verzorgt alle uitvaarten voor de gemeente Amersfoort. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure die daarvoor is gevoerd. We zijn er blij mee dat we op deze manier nog meer mensen kunnen begeleiden bij het afscheid van een geliefde, of in elk geval een waardige uitvaart kunnen verzorgen voor mensen die zelf niemand hebben die dat voor hen doet.

Een sobere, maar complete uitvaart
Zo’n uitvaart van gemeentewege is uiterst eenvoudig, want het budget is beperkt. Dat is op zich niet erg, want eenvoud kan ook heel stijlvol zijn. Maar een uitvaart zonder bezoekers, zonder plechtigheid en zonder condoleance met koffie, doet niet altijd volledig recht aan het respect dat ieder mens verdient, ook na zijn overlijden.

En familie en vrienden hebben een zekere vorm van plechtigheid bij het afscheid nodig om hun verdriet te verzachten. Dat geldt bij elk overlijden, en misschien nog wel meer bij het sterven van iemand die kennelijk niet in (financieel) optimale omstandigheden verkeerde. Daarom wil Meijerink Uitvaartzorg, bovenop het door de gemeente betaalde deel, meer doen aan een gemeentelijke uitvaart. Vrijwillig en onbetaald.

Samenwerking met anderen
Maar dat kunnen we niet alleen. Wolter Strijker, kunstenaar in bloemschikken en plantaardige decoraties, werkt geheel belangeloos mee aan elke gemeentelijke uitvaart. Wolter is gespecialiseerd in afscheidsbloemen en verzorgt honderden uitvaarten per jaar. Bea van de Hoef en Bram van der Zijden, persoonlijk begeleiders bij afscheid, zullen indien gewenst, de nabestaanden helpen bij het vormgeven van een plechtigheid bij het afscheid. Après la Vie, een bureau voor zorg rond het levenseinde, zal de nazorg van de families voor zijn rekening nemen. De Kandelaarkerk aan de Heiligenbergerweg betoont gastvrijheid door gratis een zaal en koffie ter beschikking te stellen. Vrijwilligers helpen bij de praktische gang van zaken. Zo kunnen we samen, vanuit onze verantwoordelijkheid om naast een winstgevende zaak ook op andere manieren voor onze medemens te zorgen, een waardig afscheid organiseren voor wie dat nodig heeft. En kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en liefde voor de medemens.

Geen eenzame uitvaarten meer?
En eigenlijk zouden we nog een stapje verder willen gaan. Misschien kunnen ook scholen of andere groepen een bijdrage leveren. Door praktisch mee te werken of door er gewoon te zijn, bij een eenzame uitvaart. Zodat niemand totaal alleen naar de begraafplaats gebracht wordt. En dat is voor jongeren gelijk een les in respect, in omzien naar de medemens, en een kennismaking met het levenseinde.

De gemeente is de aangewezen instantie om een uitvaart te verzorgen als er niemand anders is. Maar de gemeente is de vertegenwoordiger van de hele maatschappij. Dus waarom zou de hele maatschappij ook niet ingeschakeld worden? Dan wordt een gemeentelijke uitvaart een maatschappelijke uitvaart.

Meijerink Uitvaartzorg staat voor kwaliteit
We kunnen de gemeentelijke uitvaarten alleen maar verzorgen als we een gezond bedrijf blijven. Dat betekent dat onze andere cliënten alle zorg en aandacht krijgen die nodig is voor een perfecte begeleiding. Zij betalen voor kwaliteit en een persoonlijke begeleiding en krijgen die ook gegarandeerd. Het kan dan ook voorkomen dat niet Hans zelf, maar een medewerker de gemeentelijke uitvaart regelt, als Hans bezig is met een andere uitvaart.

Facebook
Soms zijn er in korte tijd meerdere vrijwilligers nodig bij het dragen van een overledene in de kist of bij andere onderdelen van de uitvaart. Via de Facebookpagina Maatschappelijke Uitvaarten Amersfoort werven we die vrijwilligers. Via deze pagina blijf je ook op de hoogte van nieuws en veranderingen. Vind de pagina leuk en werk mee aan dit stuk postuum respect voor een medewens in nood.