NIEUWS: Forse stijging van gemeentelijke uitvaarten

CHE onderzoekers melden forse stijging van gemeentelijke uitvaarten

Het aantal uitvaarten dat in Nederland door de gemeenten is verzorgd, is in 2015 gestegen tot circa 2.100 gevallen. Dat is een stijging met 300 uitvaarten en vormt een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. In de periode 2010-2014 was het aantal gemeentelijke uitvaarten behoorlijk stabiel en schommelde rond de 1.800-1.900 uitvaarten per jaar. Door de toename komt gemiddeld 1 op de 70 uitvaarten voor rekening van de gemeenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, uitgevoerd in samenwerking met Stimulansz onder 220 van de 390 gemeenten.

Over de hele linie meer gemeentelijke uitvaarten
Anders dan in voorgaande jaren, was er in 2015 een stijging merkbaar onder zowel de kleine, middelgrote als de grote gemeenten. Opmerkelijk genoeg spande de kleine gemeenten, met een stijging van 20%, de kroon. Verder was opvallend dat de gemeente Amsterdam met 441 gevallen ruim 40% meer gemeentelijke uitvaarten had dan in 2014.

Grote verschillen
Er zijn nog steeds grote verschillen zijn tussen gemeenten met een vergelijkbare omvang.  In de gemeente Heerlen vonden in 2015 30 gemeentelijke uitvaarten plaats, tegenover 6 in het vrijwel even grote Helmond. In stedelijke gebieden en in centrumgemeenten vinden meer gemeentelijke uitvaarten plaats dan in plattelandsgemeenten. Ook in een aantal grensgemeenten verzorgen gemeenten veel uitvaarten.

Verklaringen
Naar een verklaring voor de flinke toename en de forse verschillen tussen gemeenten is geen onderzoek gedaan. Uit eerder onderzoek is echter gebleken, dat dit toegeschreven kan worden aan een aantal factoren, zoals de verslechterde financiële situatie van huishoudens, toegenomen psycho-sociale problematiek, en de sociale structuur binnen een gemeente.

Rol maatschappelijke organisaties
Ook is onderzocht welke rol maatschappelijke organisaties spelen bij gemeentelijke uitvaarten. Uit het onderzoek blijkt, dat gemeenten vaker en intensiever maatschappelijke organisaties betrekken bij gemeentelijke uitvaarten dan enkele jaren terug. Deze organisaties, zoals kerken, ggz-instelingen en leger des heils spelen vooral een rol bij het organiseren van een afscheidsdienst of rouwplechtigheid. In sommige gevallen wordt ook een financiële bijdrage geleverd aan de uitvaart.

Amersfoort
In Amersfoort is er geen stijging van betekenis geweest in 2015. Er zijn in dat jaar 15 maatschappelijke uitvaarten uitgevoerd, tegen 13 in 2014.

Bron: de website van de Christelijke Hogeschool Ede

Meijerink Uitvaartzorg 4 jaar!

Vier jaar geleden op 16 april 2012, startte Meijerink Uitvaartzorg met een receptie in Grand Café Hemels. Het was een sprong in het diepe. Een sprong met vertrouwen weliswaar, maar toch was het een waagstuk. Geen ervaring in de branche, geen naam in de uitvaartwereld, geen idee hoe het starten van een eigen bedrijf uit zou pakken.

Het eerste jaar was spannend. Het duurde een maanden voordat voor het eerst de telefoon ging. En toe ging ie ook direct een paar keer achter elkaar. Ontzettend mooi contact met de opdrachtgevers, families in verdriet en verwarring. De nodige spanning bij het regelen van de uitvaarten en flinke zenuwen bij het uitvoeren ervan. Maar het lukte, het lukte zelfs heel goed. Mooie, persoonlijke en waardige uitvaarten, tevreden opdrachtgevers.

Het is bijna niet te geloven hoe snel het daarna is gegaan. Meer dan 170 uitvaarten hebben we inmiddels begeleid. De creativiteit is bijna onuitputtelijk gebleken. Heel veel steun en medewerking van andere werkers in de branche, van kennissen, kinderen en vrienden die zich met veel toewijding inzetten om het werk mogelijk te maken. Prachtig werk hebben we kunnen doen voor mensen in onze maatschappij die extra steun nodig hebben, ook als ze dat niet kunnen betalen.

Het bedrijf staat als een huis en begint een gevestigde naam in de uitvaartwereld te krijgen. Cliënten van het eerste uur weten ons weer te vinden als ze, verdrietig genoeg, weer geconfronteerd met overlijden. Anderen worden door eerdere cliënten of door bezoekers van een uitvaart naar ons verwezen als ze onze diensten nodig hebben. Veel ideeën voor de toekomst, concrete plannen voor verdere uitbreiding van de dienstverlening.

Als je na vier jaar terugkijkt kun je eigenlijk alleen maar verwonderd zijn. En dankbaar natuurlijk. Blij dat het allemaal zo goed gegaan is. Blij met de kracht en de creativiteit om een onderneming op te bouwen. En dat geeft vertrouwen in de toekomst. We gaan door! Door met doen waar we goed in zijn gebleken: mensen helpen in een situatie waarin ze die hulp heel hard nodig hebben. Steunen in verdriet en verwarring. Het organiseren van een passend en waardig afscheid na overlijden. Óp naar het volgende jubileum!