Crematorium Amersfoort gesloten wegens renovatie

Renovatie

In maart en april 2017 is het Crematorium Amersfoort wegens een grootscheepse renovatie buiten gebruik. De oven wordt geheel vernieuwd en vergroot en voorzien van een moderne warmteterugwininstallatie. De aula bij het crematorium, aula 2, de “nieuwe” aula, wordt voorzien van een nieuwe vloer, stuukwerk, verlichting en schilderwerk. Hiermee worden de installatie en de zaal weer helemaal van deze tijd.
De oveninstallatie en de aula zullen in die maanden niet gebruikt kunnen worden voor crematies en crematieplechtigheden. Omdat het crematorium, op begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg in Leusden, een goede collegiale samenwerking heeft met het crematorium in Bilthoven, worden de feitelijke crematies daar uitgevoerd, terwijl de plechtigheden bij de crematie zoveel mogelijk worden gehouden in aula 1, de “oude” aula. Voor deze gelegenheid worden de tijden verruimd en zal het ook mogelijk zijn om de zaal en de koffiekamer tot ’s avonds 21.00 uur te gebruiken.

Het groot onderhoud, dat ca. 1,3 miljoen euro zal kosten, is op 1 mei weer achter de rug, Vanaf die datum zal het weer gewoon mogelijk zijn om plechtigheden in de geheel vernieuwde, grote aula te houden. Vanaf die dag kunnen nabestaanden hun overleden geliefde ook weer tot in de ovenzaal begeleiden en zelfs bij de invoer in de oven aanwezig zijn.

Alternatieve locaties

Meijerink Uitvaartzorg specialiseert zich altijd al in crematie- en begrafenisplechtigheden op alternatieve locaties. Doordat de beschikbare ruimte op Rusthof de komende tijd drastisch vermindert, is het nu nog zinvoller om over alternatieven na te denken. Zo hebben we al ruime ervaring met plechtigheden op bijvoorbeeld het ISVW-landgoed, in de aula op begraafplaats Oud-Leusden (op loopafstand van Rusthof), in restaurant Bavoort (voor kleinere gezelschappen). Maar we hebben ook de mogelijkheid om in de prachtige kerkzaal van Leerhotel het Klooster (vooral voor grote gezelschappen), het praktische conferentiecentrum De Eenhoorn (centraal in het centrum van de stad) of in het betaalbare kerkgebouw De Kandelaar in Amersfoort afscheidsceremonieën te verzorgen. Stuk voor stuk interessante alternatieven voor de aula’s van het crematorium. En onze creativiteit gaat verder. Samen met de familie van de overledene denken we graag na over wat het beste bij de overledene past of wat het beste uitkomt voor de verwachte bezoekers. Neemt u gerust contact met ons op als u hier eens over door wilt praten. Welkom!

033 – 475 00 45, welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl.

 

Wat is het verschil tussen een algemeen en een particulier graf?

Tijdens ons werk als uitvaartbegeleiders krijgen we heel veel vragen van cliënten en anderen over ons werk. Logisch, want ons werk bestaat eruit om mensen te helpen die vaak met de handen in het haar zitten. Ze weten niet wat er kan en mag en moet als een geliefde is overleden. Veel van die vragen komen steeds weer terug en zijn interessant voor iedereen die vroeg of laat met een sterfgeval in zijn directe omgeving geconfronteerd kan worden.

In plaats van de verhalen over de praktijk van een uitvaartbegeleider die Hans op deze plek schreef (en die nog steeds te lezen zijn), maken we nu een vraag- en antwoordrubriek op onze website waarin we die vragen willen beantwoorden. Interessant voor eenieder die er wellicht mee te maken krijgt of die zijn algemene ontwikkeling wil verbeteren.

Algemeen graf – particulier graf

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een familiegraf of particulier graf? Er is allerlei onderscheid aan te brengen in graven op een begraafplaats. Een onderscheid is tussen een algemeen of gemeentelijk graf en een particulier graf, ook vaak eigen graf of familiegraf genoemd.

Rechthebbende

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven.

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Looptijd

Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf is de tijd dat het graf in stand wordt gehouden. De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 jaar. Na tien jaar kan de begraafplaatseigenaar het graf ruimen. Het graf is niet te verlengen. Zo gaat het bijvoorbeeld op Rusthof in Amersfoort. Op de algemene begraafplaats van Ermelo blijft een algemeen graf standaard 20 jaar intact.

Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn uitgegeven (op Rusthof 25 jaar), maar is daarna normaal gesproken te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.

In enkele gemeenten (zoals Barneveld) wordt een particulier graf nog voor onbepaalde tijd uitgegeven, zoals vroeger vaker werd gedaan. Soms wordt “onbepaald” toch nog bepaald op bijvoorbeeld 100 jaar, zodat de begraafplaatseigenaar toch ooit weer zeggenschap krijgt over een graf, als er geen rechthebbenden meer te traceren zijn. Op veel begraafplaatsen vormen de eeuwige graven een blok aan het been, omdat er al heel lang niemand meer is die naar de graven omkijkt.

Kosten

Een reden om algemene graven aan te bieden is het kostenaspect. Een algemeen graf is flink goedkoper dan een particulier graf. Op Rusthof in Amersfoort is het verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf voor 10 jaar zo’n € 600,-.

Vragen over een uitvaarten?

Ook een vraag over iets dat met begraven of cremeren te maken heeft? Wij kunnen hem in deze rubriek behandelen. Hebt u een specifieke vraag over een uitvaart? Moet u zelf nu of in de toekomst een uitvaart regelen? Wij zijn er om u erbij te helpen, neem gerust contact met ons op: welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl of 033 475 00 45.

Hans Meijerink

Wilt u meer weten over dit onderwerp,
neemt u dan gerust contact op.

Terugblik op 2016

Het jaar 2016 is alweer voorbij. Tijd om even terug te kijken.
Het was een bijzonder jaar. Ook een jaar als alle andere jaren, maar in ons vak is niks gewoon. Je bent als uitvaartbegeleider zo intensief bezig met het begeleiden van mensen met vaak heftige vaak emoties, dat je eigenlijk niet één gewone dag beleeft. Elk contact met een familie in zijn eigen bijzondere situatie is buitengewoon. Zo ervaren we dat tenminste. En maar goed ook, want daardoor kunnen we de familieleden en andere nabestaanden de buitengewone zorg geven die ze nodig hebben.

Bijzonder was het jaar ook door de groei van ons bedrijf. Met de komst van Natasja, december 2015, was het mogelijk om meer uitvaarten te verzorgen dan daarvoor en de nabestaanden toch de intensieve, persoonlijke begeleiding te geven die het afscheid van een geliefde vereist. Zo konden we afgelopen jaar zelfs ruim 50% meer opdrachtgevers begeleiden dan het jaar daarvoor. Daar zijn we erg blij mee.

Maatschappelijke uitvaarten

Van de 71 uitvaarten die we in 2015 aannamen waren er 9 in opdracht van de gemeente Amersfoort, de zgn. Maatschappelijke Uitvaarten. Ook dit is bijzonder werk, het verzorgen van uitvaarten van mensen die zelf niet konden zorgen voor voldoende geld voor hun eigen uitvaart. Of die helemaal geen mensen om zich heen hadden die hun uitvaart konden laten uitvoeren. Een groep erg kwetsbare mensen, van wie het evt. netwerk vaak ook bestaat uit kwetsbare mensen. We hebben het met liefde en overgave gedaan.
Het aantal van 9 is opvallend lager dan in de jaren ervoor (bijvoorbeeld 15 in 2015). Des te opvallender, omdat het algemene beeld in Nederland juist een toename van dit soort uitvaarten is. Waardoor het aantal in Amersfoort zo afnam is ons (nog) niet duidelijk.

Afscheidshuis de Poort

Ons afscheidshuis aan de Soesterweg is ook vaak gebruikt. Tientallen families hebben er de dagen tussen sterven en uitvaart doorgebracht bij hun geliefde, die daar opgebaard was. Ook hebben we er diverse kleinere afscheidsplechtigheden verzorgd. De intieme sfeer van het woonkamerachtige huis werd door de families zonder uitzondering erg gewaardeerd. We zijn blij dat we dit aan de families kunnen bieden.

2017

2017 wordt ook een bijzonder jaar voor ons, dan bestaan we vijf jaar (op 16 april). We zijn van plan  het op gepaste wijze te vieren.

Het afgelopen jaar geeft ons de motivatie om ons ook in 2017 weer maximaal in te zetten voor onze opdrachtgevers. Wij staan als medemensen naast onze opdrachtgevers om samen met hen een uitvaart vorm te geven zoals zij dat willen. Niet afstandelijk en verstopt achter een zwarte stropdas of een strak gezicht, maar met (beheerste) emotie, met inleving en creativiteit en vooral met liefde voor de medemens. Dat is naar onze overtuiging de beste manier om dit werk te doen.