Verhalen en nieuws

Reclame in de bus

Wie ons al wat langer volgt weet dat we af en toe een ludieke reclame niet schuwen. Ook om ernstige dingen moet je af en toe kunnen lachen, of op z'n minst glimlachen. En wij moet íéts bedenken om op te vallen hè. Onderstaande reclame is nu te zien op de schermen voor in de [...]

Nieuwste trend: de huiskameruitvaart

Soms komen er honderden mensen op de uitvaart van iemand, die dan meestal vrij jong is overleden. Veel vaker beloopt het aantal bezoekers van een begrafenis of crematie enkele tientallen. Maar de nieuwste trend is dat er afscheid wordt genomen in gezinsverband. Echt klein dus. Of het door de ervaringen tijdens de coronapandemie komt, is [...]

Straatpastoraat Amersfoort

In de tijd dat Meijerink Uitvaartzorg alle uitvaarten in opdracht van de gemeente Amersfoort uitvoerde, werkten we vaak samen met straatpastor Bernadette van Dijk. De liefdevolle manier waarmee zij zich bekommert om mensen die vaak niets en niemand meer hebben, raakte ons en inspireerde ons ook voor ons werk. Dat werk is belangrijk en moet [...]

Een donatie in plaats van bloemen

Geregeld krijgen wij de vraag van een familie of het mogelijk is om bezoekers van een uitvaart om een donatie voor een goed doel te vragen, in plaats van bloemen. Wij hebben daarvoor een echte collectebus, maar ja, wie heeft er nog contant geld bij zich vandaag de dag? Dus zijn er allerlei digitale alternatieven. [...]

Een levende doodskist

Het lijkt een rare tegensteling, een levende doodskist, maar dat is wel wat het is. Deze kist is door de natuur zelf gemaakt, gegroeid, met levend materiaal, namelijk het wortelnetwerk van paddenstoelen, mycelium. Natuurlijk met een handje hulp van de mens, die er een mal voor gemaakt heeft om de gewenste vorm te krijgen. Ecologisch [...]

Vernieuwde huisstijl

Na meer dan 11 jaar is het tijd voor vernieuwing, zo vinden wij zelf. Daarom hebben wij de afgelopen tijd samen met Hans. Concept & ontwerp uit Amersfoort uitgedacht waar verbetering te behalen viel als het gaat om de uitstraling van Meijerink Uitvaartzorg. In ons logo, lettertype en kleuren zijn kleine, subtiele veranderingen aangebracht om [...]

Wat zijn de regels voor het vervoer van overledenen?

Vroeger was het in de meeste gemeenten verplicht om een overledene te vervoeren in een rouwauto en had je ook papieren nodig om een overledene te mogen vervoeren. Soms vraagt een, meestal ouder, familielid ons nog wel eens naar die regels. Maar sinds de Wet op de Lijkbezorging in 1991 werd ingevoerd, zijn die plaatselijke [...]

In de pers: Een dode is ook een schepsel van God

Geregeld laten wij iets van ons werk zien in de pers. Dit artikel is alweer van even geleden, maar het geeft een goede inkijk in mijn motivatie om mijn werk te doen zoals ik het doe. "Ik ben christen en mijn diepste drijfveer is om Gods liefde te laten zien. Ik wil iets doen wat [...]

Alternatieve zalen voor een mooi afscheid

Afscheid nemen van je geliefde, dat hoort toch in de aula? Dat misverstand komen we vaker tegen, als we met mensen over een uitvaart praten. Maar het is niet altijd waar dat de aula van een crematorium of begraafplaats de beste plek voor een afscheidsplechtigheid is. Als je een rustige, gezellige of mooi aangeklede ruimte [...]

Geen kist maar lijkwade

Verreweg de meeste overledenen worden ‘gewoon’ in een kist opgebaard en vervoerd. Maar er komen steeds meer alternatieven. De lijkwade wint aan populariteit. Eigenlijk kan elke grote lap stof een lijkwade zijn. Zo hebben we al eens een Indische meneer begraven in de sarong van zijn moeder, die hij zijn hele leven bij zich had [...]

In de pers

Geregeld laten wij iets van ons werk zien in de pers. Vandaag stonden we in de rouwbijlage van De Stad Amersfoort. We vertellen kort hoe we werken en wat we belangrijk vinden. Verder aandacht voor live muziek bij uitvaarten. Een harp kan bijvoorbeeld een prachtige toevoeging zijn aan de plechtigheid.   We werken graag samen [...]

Achter gesloten deuren

Het werk van een uitvaartondernemer is moeilijk in beeld te brengen. Natuurlijk, dat we als spreker voor een zaal staan, dat ziet iedereen en dat is wel te fotograferen. Maar verder bestaat ons werk voor een groot deel uit activiteiten achter de schermen, of zelfs achter gesloten deuren. Annemieke Nierop zag daar een kans in [...]