Straatpastoraat Amersfoort

In de tijd dat Meijerink Uitvaartzorg alle uitvaarten in opdracht van de gemeente Amersfoort uitvoerde, werkten we vaak samen met straatpastor Bernadette van Dijk. De liefdevolle manier waarmee zij zich bekommert om mensen die vaak niets en niemand meer hebben, raakte ons en inspireerde ons ook voor ons werk. Dat werk is belangrijk en moet doorgaan. En dus betaald worden.

15 jaar straatpastoraat

Nu bestaat het Straatpastoraat in Amersfoort 15 jaar. Dat is vorige week gevierd met een mooie viering en een leuk, informatief boekje, “Mee oplopen”. In het boekje komen mensen van de straat aan het woord, samen met de straatpastor, en wordt veel verteld over het werk dat dagelijks plaatsvindt.

Het boekje is beschikbaar voor iedereen die het straatpastoraat en de mensen van de straat een warm hart toedraagt en kan worden opgevraagd via jubileum@straatpastor.nl.

Er is ook een filmpje gemaakt met wat indrukken van straatmensen en wat hen bezighoudt. Je kunt het hier bekijken.

 

Financiering

Een jubileum is een mooi moment om iets extra’s te doen om het werk financieel te steunen natuurlijk. Daarom brengen wij het je graag onder de aandacht. Gaat de situatie van de mensen die praktisch niets hebben, vaak zelfs geen dak boven het hoofd, je aan het hart? Dan kun je ze helpen door het werk van straatpastores Bernadette van Dijk, Cis de Hoop en vrijwilliger Els financieel te ondersteunen.

Kijk op de donatiepagina van de website van het Straatpastoraat. Elke gift is welkom en uiteraard is het Straatpastoraat een ANBI.