Collecte voor Toon Hermans Huis Amersfoort

Toon Hermans Huis ontvangt cheque van Meijerink Uitvaartzorg

Op donderdag 15 juni ontving Sanne Lacor (algemeen coördinator Toon Hermans Huis Amersfoort) een cheque van € 1.050,- uit handen van Hans Meijerink, eigenaar van Meijerink Uitvaartzorg in Amersfoort. Meijerink Uitvaartzorg bracht dit bedrag bij elkaar tijdens het lustrumconcert van zijn vijfjarig bestaan.

Meijerink Uitvaartzorg wilde met het lustrumconcert dat op 20 april jl. gehouden werd, alle mensen bedanken, die de afgelopen 5 jaar op een of andere manier bijgedragen hebben. In de Sint Franciscus Xaveriuskerk verzorgde Holland Baroque samen met trompettist Eric Vloeimans een prachtig muzikaal feest. Hans Meijerink: “Dat zoveel mensen, een kerk vol, het feest met ons mee kwamen vieren was voor mij al genoeg cadeau. Ik wilde niet met een enorm aantal flessen wijn naar huis, dan deel ik liever van mijn rijkdom met een goed doel zoals het Toon Hermans Huis. In ons werk worden wij zo vaak geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van kanker, dat we graag een bijdrage leveren aan het verlichten van die pijn. En dat werd gelukkig breed gedeeld door de gasten en medewerkers van het concert.

Het bijeengebrachte bedrag is speciaal bedoeld voor de Jongeren PIT van het Toon Hermans Huis, om jongeren met een zieke/overleden ouder te ondersteunen. Sanne Lacor, algemeen coördinator THHA: “We zijn erg dankbaar voor het hartverwarmende initiatief van Meijerink Uitvaartzorg en bedanken alle bezoekers die op het lustrumconcert aanwezig waren voor hun donatie! Een fantastisch bedrag, zo kunnen we jongeren helpen zich minder eenzaam en alleen met hun verdriet te hoeven voelen.” De Jongeren PIT vindt eens per maand plaats in het Toon Hermans Huis op woensdagmiddag van 16:30 – 18:30 uur. Kijk voor meer informatie op www.thha.nl of www.jongerenpit.nl

Centrum voor (na)zorg en ondersteuning bij kanker

Het Toon Hermans Huis biedt psycho-oncologische zorg en activiteiten voor het vinden van een nieuwe balans. Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook als je een naaste bent. Het THHA kent geen wachtlijst en is voor iedereen toegankelijk, ook als de zorg buiten de verzekering valt. We zijn te vinden aan de Regentesselaan 39, tegenover het station.

Vijf jaar Meijerink Uitvaartzorg!

Vijf jaar Meijerink Uitvaartzorg!

Vijf jaar keihard werken.
Vijf jaar intensieve zorg aan mensen met verdriet.
Vijf jaar genieten van het werk.
Vijf jaar véél medewerking en steun van anderen.
Vijf jaren leren en ontwikkelen.
Vijf jaar groeiend succes.

Vijf jaar Meijerink Uitvaartzorg, alle reden tot dankbaarheid en feest!


Concert

Daarom donderdag 20 april 2017: het eerste lustrumconcert van Meijerink Uitvaartzorg. Om alle mensen die op een of andere manier bijgedragen hebben aan vijf jaar Meijerink Uitvaartzorg en die ons, op kleinere of grotere afstand gesteund hebben, te bedanken en samen het lustrum te vieren.

Niemand minder dan Holland Baroque komt een prachtig concert voor ons verzorgen, samen met trompettist Eric Vloeimans. En u bent welkom!

De kerk is bepaald niet klein, maar het aantal plaatsen is uiteindelijk wel beperkt natuurlijk. Een groot deel van de kaarten voor het concert is al vergeven aan onze (oud-)cliënten. Als u kans wilt maken op een kaart dan is het belangrijk om snel te reageren, uitsluitend via e-mail: lustrum@meijerinkuitvaartzorg.nl.
Wil je een idee hebben van de muziek van Holland Baroque en Eric Vloeimans? Klik hier.

20 april 2017
Sint Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 in Amersfoort
Inloop 19.15 uur, concert om 20.00 uur.
Na afloop ontmoeten we u graag in de kerk met een hapje en een drankje.

 

Het concert is voor ons georganiseerd door Lieven Cooiman van Fermate Uitvaartmuziek.

Tijdelijke grafbedekking

Kort na een begrafenis ligt een graf er nogal kaal bij. Voordat er een monument of andere afwerking geplaatst kan worden, moet je het liefst een poosje wachten. Dan kan het zand inklinken en voorkom je verzakking van een steen of beplanting. Juist in de tijd dat je het graf wilt bezoeken, is het erg anoniem en lelijk.

Meijerink uitvaartzorg is gewend om de familie voor die tijd een tijdelijk bordje aan te bieden, met de naam of namen van degene(n) die in het graf liggen. Maar, toegegeven, dat is wel heel summier. Het kan veel mooier.

Daarom bieden wij nu ook de mogelijkheid van een een veel mooiere en heel persoonlijke tijdelijke grafbedekking. Via www.tijdelijkegrafbedekking.nl kan de familie zelf met passende afbeeldingen en teksten een liggend tijdelijk monument van bedrukt kunststof zeildoek ontwerpen. Vervolgens kan men ervoor kiezen dat zelf te plaatsen of dit aan ons uit te besteden.

Zo zorg je ervoor dat het graf herkenbaar en netjes aangekleed is. En een bij de overledene passende foto of troostende tekst maakt dat het een persoonlijk graf is, ook al staat het monument er nog niet.

Als u vragen hebt over deze tijdelijke grafbedekking, bijvoorbeeld over de kosten, informeert u dan even bij ons. welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl of 033 – 475 00 45.

De ecologische verantwoorde designkist Onora

De ecologisch volkomen verantwoorde designkisten van Onora nu verkrijgbaar bij Meijerink Uitvaartzorg.

Veelzijdig design

De uitvaartkist is ontworpen voor diegenen die bewuste keuzes tijdens het leven maken of hebben gemaakt; ook over de manier waarop zij afscheid willen nemen. Onora is gecreëerd voor die persoon waar duurzaamheid een levensinstelling is. De ecologisch verantwoorde uitvaartkist is stijlvol en modern vormgegeven met vloeiende lijnen en afgeronde hoeken. Aan de onderzijde bevindt zich een draagrand, de traditionele handgreep is hierdoor niet meer nodig.

Duurzame biomassa

De ecologisch verantwoorde uitvaartkist wordt geproduceerd uit 100% organisch materialen en heeft 45% minder gewicht dan de gemiddelde uitvaartkist. Onora gebruikt minder maar ook echt duurzame materialen. De kist is volledig biodegradeerbaar en wordt zonder schade gecomposteerd in de grond. De Onora kist wordt uit 1 materiaal geproduceerd, inclusief sluiting en draagrand. De kist is ook geschikt voor cremeren waarbij er tot 75% minder toxidegassen vrij komen tijdens verbranding.

Vriendelijke prijs

Door het gekozen productieproces van de ecologische uitvaartkist van Onora, worden de kisten in één keer gevormd en is er geen assemblage nodig. Met dit proces wordt 45% minder materiaal gebruikt dan bij de productie van huidige uitvaartkisten. Dit zorgt er voor dat de totale productieprijs van deze ecologisch verantwoorde uitvaartkist tot een minimum gereduceerd wordt. Zo is de uitvaartkist van Onora zelfs goedkoper dan andere designuitvaartkisten.

Kijk voor meer info op www.onora.eu en kijk het promotiefilmpje op Youtube.

Crematorium Amersfoort gesloten wegens renovatie

Renovatie

In maart en april 2017 is het Crematorium Amersfoort wegens een grootscheepse renovatie buiten gebruik. De oven wordt geheel vernieuwd en vergroot en voorzien van een moderne warmteterugwininstallatie. De aula bij het crematorium, aula 2, de “nieuwe” aula, wordt voorzien van een nieuwe vloer, stuukwerk, verlichting en schilderwerk. Hiermee worden de installatie en de zaal weer helemaal van deze tijd.
De oveninstallatie en de aula zullen in die maanden niet gebruikt kunnen worden voor crematies en crematieplechtigheden. Omdat het crematorium, op begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg in Leusden, een goede collegiale samenwerking heeft met het crematorium in Bilthoven, worden de feitelijke crematies daar uitgevoerd, terwijl de plechtigheden bij de crematie zoveel mogelijk worden gehouden in aula 1, de “oude” aula. Voor deze gelegenheid worden de tijden verruimd en zal het ook mogelijk zijn om de zaal en de koffiekamer tot ’s avonds 21.00 uur te gebruiken.

Het groot onderhoud, dat ca. 1,3 miljoen euro zal kosten, is op 1 mei weer achter de rug, Vanaf die datum zal het weer gewoon mogelijk zijn om plechtigheden in de geheel vernieuwde, grote aula te houden. Vanaf die dag kunnen nabestaanden hun overleden geliefde ook weer tot in de ovenzaal begeleiden en zelfs bij de invoer in de oven aanwezig zijn.

Alternatieve locaties

Meijerink Uitvaartzorg specialiseert zich altijd al in crematie- en begrafenisplechtigheden op alternatieve locaties. Doordat de beschikbare ruimte op Rusthof de komende tijd drastisch vermindert, is het nu nog zinvoller om over alternatieven na te denken. Zo hebben we al ruime ervaring met plechtigheden op bijvoorbeeld het ISVW-landgoed, in de aula op begraafplaats Oud-Leusden (op loopafstand van Rusthof), in restaurant Bavoort (voor kleinere gezelschappen). Maar we hebben ook de mogelijkheid om in de prachtige kerkzaal van Leerhotel het Klooster (vooral voor grote gezelschappen), het praktische conferentiecentrum De Eenhoorn (centraal in het centrum van de stad) of in het betaalbare kerkgebouw De Kandelaar in Amersfoort afscheidsceremonieën te verzorgen. Stuk voor stuk interessante alternatieven voor de aula’s van het crematorium. En onze creativiteit gaat verder. Samen met de familie van de overledene denken we graag na over wat het beste bij de overledene past of wat het beste uitkomt voor de verwachte bezoekers. Neemt u gerust contact met ons op als u hier eens over door wilt praten. Welkom!

033 – 475 00 45, welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl.

 

Terugblik op 2016

Het jaar 2016 is alweer voorbij. Tijd om even terug te kijken.
Het was een bijzonder jaar. Ook een jaar als alle andere jaren, maar in ons vak is niks gewoon. Je bent als uitvaartbegeleider zo intensief bezig met het begeleiden van mensen met vaak heftige vaak emoties, dat je eigenlijk niet één gewone dag beleeft. Elk contact met een familie in zijn eigen bijzondere situatie is buitengewoon. Zo ervaren we dat tenminste. En maar goed ook, want daardoor kunnen we de familieleden en andere nabestaanden de buitengewone zorg geven die ze nodig hebben.

Bijzonder was het jaar ook door de groei van ons bedrijf. Met de komst van Natasja, december 2015, was het mogelijk om meer uitvaarten te verzorgen dan daarvoor en de nabestaanden toch de intensieve, persoonlijke begeleiding te geven die het afscheid van een geliefde vereist. Zo konden we afgelopen jaar zelfs ruim 50% meer opdrachtgevers begeleiden dan het jaar daarvoor. Daar zijn we erg blij mee.

Maatschappelijke uitvaarten

Van de 71 uitvaarten die we in 2015 aannamen waren er 9 in opdracht van de gemeente Amersfoort, de zgn. Maatschappelijke Uitvaarten. Ook dit is bijzonder werk, het verzorgen van uitvaarten van mensen die zelf niet konden zorgen voor voldoende geld voor hun eigen uitvaart. Of die helemaal geen mensen om zich heen hadden die hun uitvaart konden laten uitvoeren. Een groep erg kwetsbare mensen, van wie het evt. netwerk vaak ook bestaat uit kwetsbare mensen. We hebben het met liefde en overgave gedaan.
Het aantal van 9 is opvallend lager dan in de jaren ervoor (bijvoorbeeld 15 in 2015). Des te opvallender, omdat het algemene beeld in Nederland juist een toename van dit soort uitvaarten is. Waardoor het aantal in Amersfoort zo afnam is ons (nog) niet duidelijk.

Afscheidshuis de Poort

Ons afscheidshuis aan de Soesterweg is ook vaak gebruikt. Tientallen families hebben er de dagen tussen sterven en uitvaart doorgebracht bij hun geliefde, die daar opgebaard was. Ook hebben we er diverse kleinere afscheidsplechtigheden verzorgd. De intieme sfeer van het woonkamerachtige huis werd door de families zonder uitzondering erg gewaardeerd. We zijn blij dat we dit aan de families kunnen bieden.

2017

2017 wordt ook een bijzonder jaar voor ons, dan bestaan we vijf jaar (op 16 april). We zijn van plan  het op gepaste wijze te vieren.

Het afgelopen jaar geeft ons de motivatie om ons ook in 2017 weer maximaal in te zetten voor onze opdrachtgevers. Wij staan als medemensen naast onze opdrachtgevers om samen met hen een uitvaart vorm te geven zoals zij dat willen. Niet afstandelijk en verstopt achter een zwarte stropdas of een strak gezicht, maar met (beheerste) emotie, met inleving en creativiteit en vooral met liefde voor de medemens. Dat is naar onze overtuiging de beste manier om dit werk te doen.

Presentatie Keikist op de uitvaartbeurs

Op de uitvaartbeurs in Leerhotel het Klooster, 26 november a.s., presenteert Meijerink Uitvaartzorg een bijzondere nieuwe uitvaartkist, de Keikist. De Keikist is een speciaal voor de beurs door Beerenberg Uitvaart ontworpen kist met een Amersfoortse twist. De kist, die vandaag in het Algemeen Dagblad al werd onthuld, is prachtig vormgegeven met karakteristieke Amersfoortse elementen. Zaterdag is hij voor het eerst in volle glorie te bewonderen.
Bij de Keikist worden bijpassende rouwkaarten en condoleanceregister gepresenteerd. Ook zijn er nog enkele andere exclusieve alternatieve Amersfoortse ontwerpen te zien.

Nieuwsgierig? Kom kijken in de stand van Meijerink Uitvaartzorg op de Uitvaartbeurs Amersfoort op zaterdag 26 november tussen 10.00 en 16.00 uur. Leerhotel het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort. Voor specifieke informatie kunt u natuurlijk ook even bellen: 033 – 475 00 45 of een e-mail sturen: welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl.

Kinderen en verdriet

Wij kunnen kinderen geen verdriet besparen, als een grootouder of ouder of iemand anders uit hun omgeving overlijdt. We kunnen ze wel helpen met verdriet. Maar de manier waarop zij met verlies omgaan, is anders dan onze “volwassen” manier. Daarom kan het goed zijn om speciale hulpmiddelen te gebruiken om kinderen te helpen met het verdriet. Meijerink Uitvaartzorg heeft speciale boekjes voor kinderen, bijvoorbeeld Dag lieve… Ook proberen we kinderen altijd te betrekken bij de voorbereidingen van de uitvaart en bij de begrafenis of crematie zelf. Voor zover zij en hun ouders dat willen natuurlijk. En kijk ook eens op de website die bij de boekjes hoort: www.daglieve.nl.

Het boek Dag lieve…

Dag lieve… is een prachtig geïllustreerd herinneringsboek voor kinderen tot ca. 9 jaar. Het helpt kinderen hun herinneringen te bewaren. Er is een aparte uitgave met allerlei informatie over sterven, de uitvaart en afscheid nemen. Het persoonlijke karakter van het boek benadrukt de persoonlijke en bijzondere band met de overledene. Kinderen kunnen het boek zelfstandig lezen en invullen, maar dat kan natuurlijk ook met de ouders of anderen.

Kinderen betrekken bij de uitvaart

Hoe je kinderen kunt betrekken bij de uitvaart van een geliefde, blijkt wel uit het verhaal uit de praktijk dat wij daar al eens eerder over schreven, François. Lees het hier.

Vraag aan de lezer

Wat denkt u, zijn er nog meer manieren om kinderen te helpen bij het verdriet en gemis van een overledene geliefde? Wij zijn zeer benieuwd of u tips of ideeën hebt. En in hoeverre behoort het eigenlijk tot de taken van de uitvaartondernemer om kinderen te helpen met het verdriet? Deel ze gerust hieronder als reactie op dit bericht.

Afscheidshuis de Poort bestaat 1 jaar!

Een jaar geleden is het alweer dat Afscheidshuis de Poort aan de Soesterweg door wethouder Menno Tigelaar werd geopend. Met een prachtige, hoewel natte, open dag met hapjes en drankjes, muziek en gezelligheid.

Opbaring
In het afgelopen jaar hebben tientallen families De Poort gebruikt om afscheid te nemen van een geliefde. In de tijd tussen sterven en uitvaart hebben ze tijd doorgebracht met de overledene, met elkaar en met anderen om herinneringen op te halen, om te rouwen, om elkaar te steunen. De een had daar veel behoefte aan en woonde bijna in De Poort, de ander had aan één bezoek genoeg en sloot dan de kist. Hele families zijn dagenlang samen geweest in De Poort en lieten maaltijden komen, nodigden alle vrienden en buren uit en een mevrouw bleef zelfs slapen in De Poort, omdat ze haar man niet allen wilde laten. En allemaal waren ze blij met de warme, huiselijke sfeer in De Poort en de vrijheid om daar net zoveel of zo weinig bij hun geliefde te zijn als ze zelf wilden.

Afscheidsplechtigheid
Een bijzondere manier van gebruik van het afscheidshuis hadden wijzelf niet van tevoren bedacht, maar ontstond spontaan in het afgelopen jaar. Meerdere families hebben de ruimte, ter grootte van een gemiddelde woonkamer, gebruikt voor de afscheidsplechtigheid voor de begrafenis of crematie van de overledene. Met wat extra stoelen of statafels en externe catering kun je met ca 20 mensen een prachtig, intiem afscheid houden, met woorden, muziek, rituelen en symbolen.

Wijzelf zijn blij dat we dit aan onze cliënten kunnen bieden en genieten van het werken op zo’n prachtige, rustige plek. Hopelijk gaat De Poort nog jarenlang mee.

Nieuwe ideeën voor een persoonlijke uitvaart

De ontwikkelingen in de uitvaartbranche staan niet stil. De wens van de “consument” om uitvaarten steeds persoonlijker te maken wordt opgepikt door allerlei individuen, bedrijven en instanties.

Het bedrijf Uitvaartwade bijvoorbeeld, maakt steeds meer verschillende soorten uitvaartwades, in allerlei materialen, kleuren en prijsklassen. En bij een wade hoort een mogelijkheid om de overledene te dragen. Dus ontwikkelen ze draagplanken, takkenbaren en opbaarmanden, die ze dan ook nog eens geschikt maken voor een zo mooi mogelijke opbaarmogelijkheid in de dagen voor de uitvaart. Wilt u u oriënteren op de mogelijkheden, kijk dan eens op hun website: www.uitvaartwade.nl.

Nog zo’n voorbeeld: Fermate Uitvaartmuziek. Nadat Lieven Cooiman eenmaal op de uitvaart van zijn opa gezongen had en ervaren had hoe mooi dat kan zijn, is hij er verder mee gegaan. Nu verzorgt hij voor vele uitvaarten allerlei soorten live muziek van hoge kwaliteit. Een compleet koor, een singer-songwriter, een pianist, een zangeres voor een Ave Maria, als Lieven zo iemand zelf niet in dienst heeft huurt hij hem wel in binnen zijn brede netwerk. Voor Meijerink Uitvaartzorg heeft hij al eens een trompettist voor The Last Post bij het graf en een compleet strijkkwartet verzorgd voor het opluisteren van een prachtige uitvaartplechtigheid. Www.fermatieuitvaartmuziek.nl.

Een persoonlijke uitvaart
Meijerink Uitvaartzorg beschouwt het als een eervolle uitdaging om voor elke cliënt weer een persoonlijke uitvaart te verzorgen. Soms betekent dat het zoeken van een bijzondere locatie voor de afscheidsplechtigheid, een andere keer is kostenbesparing het thema of wil de cliënt een traditionele dienst. Wij luisteren goed naar uw wensen en behoeften en kennen de weg in uitvaartland. Ook nieuwe ontwikkelingen houden wij in de gaten en stellen wij u voor als dat bij uw wensen past. Zo helpen wij u bij het vormgeven en uitvoeren van de uitvaart die helemaal bij u past. Belt u gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 033 – 475 00 45. Of neemt u contact op via welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl.

Foto: Marco Borggreve