Wat is het verschil tussen een algemeen en een particulier graf?

Tijdens ons werk als uitvaartbegeleiders krijgen we heel veel vragen van cliënten en anderen over ons werk. Logisch, want ons werk bestaat eruit om mensen te helpen die vaak met de handen in het haar zitten. Ze weten niet wat er kan en mag en moet als een geliefde is overleden. Veel van die vragen komen steeds weer terug en zijn interessant voor iedereen die vroeg of laat met een sterfgeval in zijn directe omgeving geconfronteerd kan worden.

In plaats van de verhalen over de praktijk van een uitvaartbegeleider die Hans op deze plek schreef (en die nog steeds te lezen zijn), maken we nu een vraag- en antwoordrubriek op onze website waarin we die vragen willen beantwoorden. Interessant voor eenieder die er wellicht mee te maken krijgt of die zijn algemene ontwikkeling wil verbeteren.

Algemeen graf – particulier graf

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een familiegraf of particulier graf? Er is allerlei onderscheid aan te brengen in graven op een begraafplaats. Een onderscheid is tussen een algemeen of gemeentelijk graf en een particulier graf, ook vaak eigen graf of familiegraf genoemd.

Rechthebbende

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven.

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Looptijd

Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf is de tijd dat het graf in stand wordt gehouden. De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 jaar. Na tien jaar kan de begraafplaatseigenaar het graf ruimen. Het graf is niet te verlengen. Zo gaat het bijvoorbeeld op Rusthof in Amersfoort. Op de algemene begraafplaats van Ermelo blijft een algemeen graf standaard 20 jaar intact.

Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn uitgegeven (op Rusthof 25 jaar), maar is daarna normaal gesproken te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.

In enkele gemeenten (zoals Barneveld) wordt een particulier graf nog voor onbepaalde tijd uitgegeven, zoals vroeger vaker werd gedaan. Soms wordt “onbepaald” toch nog bepaald op bijvoorbeeld 100 jaar, zodat de begraafplaatseigenaar toch ooit weer zeggenschap krijgt over een graf, als er geen rechthebbenden meer te traceren zijn. Op veel begraafplaatsen vormen de eeuwige graven een blok aan het been, omdat er al heel lang niemand meer is die naar de graven omkijkt.

Kosten

Een reden om algemene graven aan te bieden is het kostenaspect. Een algemeen graf is flink goedkoper dan een particulier graf. Op Rusthof in Amersfoort is het verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf voor 10 jaar zo’n € 600,-.

Vragen over een uitvaarten?

Ook een vraag over iets dat met begraven of cremeren te maken heeft? Wij kunnen hem in deze rubriek behandelen. Hebt u een specifieke vraag over een uitvaart? Moet u zelf nu of in de toekomst een uitvaart regelen? Wij zijn er om u erbij te helpen, neem gerust contact met ons op: welkom@meijerinkuitvaartzorg.nl of 033 475 00 45.

Hans Meijerink

Wilt u meer weten over dit onderwerp,
neemt u dan gerust contact op.