Overlijden en Wijzer in geldzaken

Hulp na overlijden

Krijg je te maken met het overlijden van een familielid? Dat kan heftig zijn. Verwarring en verdriet, en later gemis en wanhoop kunnen je dagelijkse functioneren danig in de weg staan. Je hebt dan misschien niet voldoende oog voor de administratieve en financiële gevolgen van het overlijden. Toch moet je er aan aandacht aan schenken, het kan zelfs erg belangrijk zijn.

Wijzer in geldzaken

Op de website Wijzer in geldzaken staat een praktisch stukje over wat er geregeld moet worden als iemand overlijdt. En dan gaat het niet over de praktische kant van de uitvaart, maar over de geldzaken en bijkomende formaliteiten. Niet leuk om je mee bezig te houden, maar wel de moeite waard. Ook als voorbereiding, als je weet dat een geliefde zal overlijden. Voor die tijd ben je misschien wat helderder dan wanneer het moment van overlijden daar is. Dus je van tevoren oriënteren op wat belangrijk is kan verstandig zijn.
We kwamen een link naar deze website tegen op de website van de gemeente Veenendaal op de pagina over de begraafplaats. Heel attent van deze gemeente!

Gids voor nabestaanden

Cliënten van Meijerink Uitvaartzorg krijgen bij het ontvangen van een offerte of na het overlijden van een familielid gratis het boekje Gids voor nabestaanden van het Landelijk Steunpunt Verlies. Een praktische gids door het woud van regels, formulieren en instanties waar je mee te maken kunt krijgen na het overlijden van je partner of familielid. De informatie van het LSV is ook op internet te vinden: www.steunbijverlies.nl.

Nazorg na de uitvaart

Als uitvaartbegeleiders kunnen wij zelf maar heel beperkt concreet iets doen aan nazorg. Daarom hebben we dat uitbesteed aan specialisten. Na een uitvaart die wij verzorgd hebben, neemt een medewerker van het bureau Après la Vie contact op met de nabestaanden om samen te bespreken of er nazorg nodig is en in welke vorm. Dat kan een gesprek zijn over verlies en verdriet, hulp bij het invullen van de aangifte erfbelasting, informatie over wat er geregeld moet worden of tips over hoe om te gaan met kinderen en rouw. Eén gesprek met de mensen van Après la Vie is altijd voor onze rekening. Omdat we onze cliënten na de uitvaart niet zomaar aan hun lot willen overlaten. Want: Uw zorg is onze zorg.

 

 

 

Geef een reactie